Khilafah Daulah Islamiyyah WordPress Themes


Suara Daulah Khilafah Islamiyyah
Gladys Riley

Dahulu, di masa dua Syaikh, yaitu Ahmad Yassin dan ar Rantisi (semoga Allah menyayangi mereka), berita dari Palestina yang sampai kepada kita adalah, “Sebuah roket telah ditembakkan ke wilayah Sedirot, dan Brigade al Qassam menyatakan bertanggung jawab atasnya…”, “Sebuah operasi istisyhad telah terjadi di sebuah kafe di Talabeeb dan al Qassam menyatakan bertanggung jawab atasnya…”. Akan tapi, kini berita yang kita dengar adalah, “Brigade al Qassam telah membunuh sejumlah Mujahidin dari kelompok Islam Jihadis setelah mengepung Masjid Ribat di perempatan jalan Zaitoon di Gaza[1]”, “Brigade al Qassam membunuh 10 orang, di antaranya terdapat anak-anak dari kelompok Jaisyul Islam yang ber-afiliasi kepada al Qaidah di Gaza[2]”, “Brigade al Qassam menyerang orang-orang yang tengah beribadah di Masjid Ibnu Taimiyah yang berafiliasi pada al Qaidah dengan roket dan sniper yang menyebabkan 125 korban tewas dan luka-luka”, “al Qassam mengepung rumah seorang Syaikh Mujahid terkemuka, Dr. Abdul Latif Musa yang dikenal dengan sebutan Abu Nuur al Maqdisi, meluluhlantakkan rumahnya[3], mengisolasi tempat kejadian dan melarang para jurnalis mengambil foto atau mendapatkan informasi dari tempat itu”.

Khilafah
Son Tatum

Khilafah yang ketiga, Khilafah Abbasiyah diperintah oleh Bani Abbasiyah, sebuah wangsa Mekah yang berasal dari keturunan Bani Hasyim—datuk nenek moyang Nabi Muhammad—dan menjadikan mereka sebahagian dari Banu Hashim melalui paman Nabi Muhammad, Abbas, bersempena namanya. Khalifah Al-Mansur mengasaskan Baghdad sebagai ibu kotanya yang kedua pada tahun 762 TM yang menjadi ibu pusat sains, budaya dan seni, sekali dengan wilayah tersebut dalam zaman yang dikenali sebagai Zaman Kegemilangan Islam. Dari abad ke-10, pemerintahan Abbasiyah terbatas kepada kawasan sekitar Baghdad sahaja. Dari 945 hingga 1157 TM, Khilafah Abbasiyah berada di bawah Buwayhiyah dan kemudian di bawah kawalan ketenteraan Seljuk. Pada tahun 1250 TM, sebuah tentera bukan Arab yang ditubuhkan oleh Bani Abbas yang dipanggil Mamluk berkuat kuasa di Mesir. Pada tahun 1258, Empayar Mongol menjarah Baghdad, mengakhiri Khilafah Abbasiyah, dan pada tahun 1261 TM, Mamluk di Mesir mengasaskan semula Khilafah Abbasiyah di Kaherah. Walaupun kekurangan kuasa politik, wangsa Abbasiyah masih meneruskan tuntutan kuasa dalam hal-hal agama sehinggalah penaklukan Uthmaniyah di Mesir Mamluk pada tahun 1517.[12]

Perihal Situs
Angela Miller

Apakah Islam menginginkan agar daulah Islam (negara Islam) ditegakkan? Sudah pasti Islam menginginkannya. Sebab missi Islam sangat jelas. Islam menghendaki, agar apa yang dipandang baik harus terjadi dan dilaksanakan. Dan apa yang dipandang buruk harus lenyap dan dihindari. Hal itu tidak mungkin bisa terpenuhi selama ummat Islam berada di bawah cengkraman penguasa di sebuah negara yang tidak menghendaki berlakunya syari’at Islam.

Daulah Islamiyah
Muriel Watts

Negara-negara memberikan peranan yang lebih penting kepada syariah dalam perlembagaan mereka. Sebagai contoh, Perlembagaan Maldives menyatakan bahawa presiden menjalankan mandatnya mengikut prinsip syariah dan pemberian rakyat hak untuk mempertahankan diri di mahkamah dan menikmati harta mereka mengikut prinsip yang sama. Di Mesir, artikel Perlembagaan menyatakan bahawa “Prinsip syariah adalah sumber utama perundangan”. Di negara-negara lain, syariah tidak disebutkan dalam perlembagaan tetapi adalah dasar hukum keluarga (Pakistan, India untuk warga Muslim, Aceh di Indonesia misalnya) sementara seluruh undang-undang itu terputus .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *